Ốc núi ốc thuốc ốc đá

90,000 85,000

Còn Hàng
Mã hàng: OBĐ-148

Ốc núi, ốc thuốc, ốc đá chỉ sinh sống trong các hang hốc đá, rất khó phát hiện. Vào mùa mưa, ốc mới bò ra kiếm ăn và sinh sản. Buổi sáng, ốc mò ra khỏi hang đi ăn lá rừng.