Ốc lá cảnh ốc cây ốc rừng

12,000 10,000

Còn Hàng
Mã hàng: OBĐ-147

Ốc lá cây là một nhóm động vật có tiềm năng kinh tế rất lớn, thịt ốc có thể dùng để làm thức ăn thịt ốc ngon như ốc hương, nên cũng thường gọi là ốc hương cạn, ốc hương cây.(Ốc lá cây là đặc sản ở một số vùng)