Ốc Sulawesi Ruột Vàng – Sulawesi Snail

40,000 35,000

Còn Hàng
Mã hàng: SHR-339

Ốc cảnh đẹp, ốc Sulawesi ruột vàng, Tranh Thố Loa là một loài ốc cảnh đẹp có màu vàng tươi. Ốc ruột vàng còn có tên Sulawesi Snail, Rabbit Snai, Ốc Thỏ.